dinsdag 14 juni 2022

Spiegelkathedraal - #zwerfgedicht

door de achterdeur
de spiegelkathedraal in
de vogels fluiten

een credo vanuit het bos
hele noten vibreren

hoog boven het bos
zweeft de buizerd een thermiek
de wieken slaan op

ritmisch uit de bomenrand
een melodie op de wind

bladeren ruisen
op het zachte zilverlicht
een groene nevel

de rug zijgt in het gras neer
omhelst door een bed van groen

hoor de koekoek roept
het bos uit de holle stam
slaat een eigen tijd

een oneindig loflied psalmt
het luchtgewelf van wolken


Dit gedicht ligt verstopt in een boomstronk bij de achteringang van de Spiegelkathedraal. De Spiegelkathedraal is de afdruk van de Groene Kathedraal in het aangrenzende kathedralenbos. Het is een speciale mystieke plek, waar je dit gedicht, deze ode aan de natuur kunt lezen. 

Het is mijn eerste #zwerfgedicht waarmee ik de komende periode in Almere Oosterwold op verschillende plekken poëzie zal verstoppen. Je kunt dit gratis halen op de plek. Dit gedicht in de boomstronk zal er tot 28 juni 2022 liggen. Daarna komt er op een andere plek weer een ander gedicht.

Download Spiegelkathedraal (15 kB, PDF)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten